NIE                  „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy 

                                                                                                  nauczyć się sami.” – Adam Mickiewicz

dla szczepień!
 

Dr Mohammed Al-Bayati – toksykolog i patolog

O THI & Dr. Al-Bayati


THI jest adwokacką i kliniczną firmą doradczą w zakresie toksykologii i patologii, założoną przez dr M.A. Al-Bayatiego w 1997 roku. W 1989 roku dr Al-Bayati uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w dziedzinie patologii porównawczej. Jest również toksykologiem certyfikowanym przez dwie Amerykańskie Rady Toksykologii (DABT i DABVT). Dr Al-Bayati ma ponad 20-letnie doświadczenie w ocenie przypadków medyczno-prawnych dotyczących dzieci i dorosłych, którzy cierpieli z powodu niepożądanych reakcji na leki i/lub szczepionki.


 

Dr Al-Bayati oceniał również sprawy medyczno-prawne dotyczące zarzutów o śmierć dzieci i dorosłych w wyniku zatrucia środkami chemicznymi. Oceniał też przypadki osób oskarżonych o prowadzenie pojazdów pod wpływem leków na receptę i/lub zażywających nielegalnych narkotyków. Ponadto oceniał sprawy pracowników narażonych na działanie środków chemicznych w miejscu pracy i zeznawał w przesłuchaniach dotyczących odszkodowań dla pracowników. Oceniał również przypadki osób, które zachorowały w wyniku narażenia na działanie pleśni lub środków chemicznych.

 

Dr Al-Bayati jest głęboko przekonany, że kompleksowa ocena historii przypadku, danych klinicznych, patologicznych i chemicznych oraz odpowiednich opublikowanych badań medycznych w danym przypadku, z wykorzystaniem diagnostyki różnicowej, jest właściwym podejściem do identyfikacji prawdopodobnych przyczyn problemów zdrowotnych. Był on ekspertem w wielu przypadkach medyczno-prawnych dotyczących dzieci i dorosłych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na świecie. Jest on kwalifikowanym przez sądy ekspertem w dziedzinie patologii i toksykologii człowieka w USA i na poziomie międzynarodowym.


 

http://www.toxi-health.com/about-us.html

Dr Al-Bayati ocenił wiele medycznych i medyczno-prawnych przypadków osób, które cierpiały na ostre i przewlekłe choroby spowodowane narażeniem na chemikalia w miejscu pracy oraz przypadków dzieci i dorosłych, które cierpiały z powodu niepożądanych reakcji na leki i/lub szczepionki. W każdym przypadku stosuje on diagnostykę różnicową w celu określenia prawdopodobnej przyczyny (przyczyn) choroby lub śmierci. Niektóre z jego raportów odnoszących się do tych przypadków są publikowane w recenzowanych czasopismach medycznych.


http://www.toxi-health.com/cases.html

Raport 1

Analiza przyczyn, które doprowadziły do zatrzymania oddechu i śmierci dziecka Roberta w sierpniu 2000 r.
Brian Herlihy to 32-letni, biały mężczyzna oskarżony i aresztowany za zabicie dziecka Roberta przez energiczne wstrząsanie w sierpniu 2000 roku. Robert był 4,5-miesięcznym niemowlęciem, które doznało zatrzymania oddechu podczas pobytu w mieszkaniu Briana rankiem 2 sierpnia 2000 r. Tego dnia, matka Roberta przybyła do mieszkania Briana krótko po 09:00 i poprosiła go, aby popilnował dziecka przez krótki czas. W przeszłości pięć razy opiekował się dzieckiem przez kilka godzin dziennie.

3 sierpnia 2000 roku Brian został aresztowany na podstawie ustnej komunikacji pomiędzy lekarzami prowadzącymi leczenie a policją, gdy dziecko jeszcze żyło w szpitalu. Lekarze prowadzący leczenie powiedzieli policji, że dziecko doznało urazów spowodowanych potrząsaniem. Robert zmarł 10 sierpnia 2000 roku.

Oceniłem dowody medyczne w tym przypadku przy użyciu diagnozy różnicowej. Z moich ustaleń jasno wynika, że Robert zmarł w wyniku niepożądanych reakcji na leki i szczepionki, które zostały mu podane przez przedstawicieli służby zdrowia. Brian Herlihy jest niewinny i powinien zostać zwolniony z więzienia. Również diagnoza zespołu potrząsanego dziecka jest teorią, która powinna zostać poddana ponownej ocenie i w tym przypadku nie jest poparta przez naukę.

Analysis of causes that led to Baby Robert’s respiratory arrest and death in August of 2000

https://app.box.com/s/382kv9joi7gjm2ao7rjmev7orkcaz12l

Raport 2

Analiza przyczyn, które doprowadziły do zatrzymania akcji serca i śmierci dziecka Lucasa Alejandro Mullenax-Mendeza w sierpniu-wrześniu 2002 r.
Lisa Mullenax i jej mąż Alejandro Mendez zostali oskarżeni o zabicie swojego 3,5-miesięcznego niemowlaka Lucasa tępym urazem głowy (Syndrom Dziecka Potrząsanego). Dziecko doznało zatrzymania akcji serca i bezdechu w dniu 27 sierpnia 2002 r., a jego ojciec natychmiast zwrócił się o pomoc do sąsiada, który skontaktował się z pogotowiem medycznym (MES) prosząc o pomoc. Pracownik pogotowia reanimował dziecko, podano mu epinefrynę i przewieziono do Szpitala Centre Community Hospital. Lucas przebywał w tym szpitalu około godziny, a następnie został przewieziony do Centrum Medycznego Geisinger. Po sześciu dniach od przybycia do Centrum Medycznego Geisinger stwierdzono u Lucasa śmierć mózgu.

W szpitalach kilku lekarzy zbadało Lucasa i nie zaobserwowano żadnych dowodów na urazy głowy. Ponadto w dniu 27 sierpnia wykonano tomografię komputerową głowy Lucasa i nie stwierdzono żadnych złamań kości. Lisa i Alejandro zostali oskarżeni o zabicie swojego dziecka Lucasa jedynie na podstawie wyników autopsji, w której stwierdzono stary, wyleczony krwotok w siatkówce oka, mózgu i przestrzeni podtwardówkowej.

Lisa i Alejandro zwrócili się do mnie z prośbą o ocenę ich sprawy w celu ustalenia faktycznych przyczyn, które doprowadziły do zatrzymania akcji serca i śmierci Lucasa. Oceniłem ich przypadek, przeglądając dokumentację medyczną dziecka, historię przypadku, raport z autopsji, dokumentację medyczną Lisy w czasie ciąży z Lucasem i opublikowaną literaturę medyczną stosowną do przypadku Lucasa. Diagnozę różnicową wykorzystałem do oceny wpływu przyczyn i działań synergicznych pomiędzy tymi przyczynami, które doprowadziły do zatrzymania akcji serca dziecka, bezdechu, krwawienia w mózgu i innych miejscach oraz śmierci.

Przegląd i analizę dokumentacji medycznej Lisy w czasie ciąży z Lucasem przedstawiam w części I niniejszego raportu. Sekcja II zawiera szczegółowy opis historii leczenia Lucasa i jego problemów zdrowotnych od momentu urodzenia w dniu 16 maja 2002 r. do dnia jego zatrzymania krążenia w dniu 27 sierpnia 2002 r. wraz z moją analizą tych zdarzeń. W sekcjach III i IV opisuję zdarzenia kliniczne, które miały miejsce podczas siedmiu dni pobytu Lucasa w szpitalach oraz swoją analizę tych zdarzeń. Analizę raportu z autopsji lekarza przedstawiam w rozdziale V. Rozdział VI zawiera moje wnioski i zalecenia.

Analysis of causes that led to Baby Lucas Alejandro Mullenax-Mendez’ cardiac arrest and death in August-September, 2002

https://app.box.com/s/b44l1bqgh53yeidriqc7s6f67qdz9gfs

Kreator www - przetestuj za darmo